Definitie

Homeopathie heeft al twee eeuwen stevig verankerd in Europa en is momenteel een wereldwijd verspreide behandelmethode. De belangrijkste kenmerken zijn:

• Gaat uit van de individuele ziektesymptomen van de patiënt

• Gerichte geneesmiddelkeuze aan de hand van de gelijksoortigheidsregel (het Similia-principe)

• Geneesmiddelkennis  door het testen van geneesmiddelen op gezonde mensen (geneesmiddelproeven)

• Gebruik van geneesmiddelen in gepotentieërde vorm

Voorgeschreven wordt het geneesmiddel dat het meest overeenkomt met de individuele symptomen van de patiënt (het Simile). (Het best passende middel wordt als enige middel aan de patiënt toegediend in een gepotentieërde vorm.)

Lidstaten van de Homeopathische Liga de LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis).